16 Mart 2018 tarihinde İngiltere İçişleri Bakanlığı (Home Office) kendi web siteleri üzerinden bir açıklama yaparak; aynı gün ve sonrasında geçerli olmak üzere Ankara Antlaşması İş Kurma vizesi sahiplerinin süresiz oturum başvurularını kabul etmeyeceklerini ve süreçler ile ilgili değişiklikler yapacaklarını belirttiler.  Konuyla ilgili yeni düzenlemeleri belirten bir kılavuz metin (guidance) yayınlayacaklarını da duyurdular; yani yeni kurallar açıklanıncaya kadar süresiz oturum başvuru değerlendirmelerinin askıya alınmış olduğunu söyleyebiliriz.

Yapılacak değişiklikler ile ilgili olarak daha önce de gündemde yoğun olarak yer tutan ve o dönemdeki birçok başvuruyu da etkileyen Aydoğdu v SSHD davasının Yüksek Mahkeme (Upper Tribunal) kararına atıfta bulundular.  İlgili kararı açıklayan yetkili makam Birleşik Krallık’ta Ankara Antlaşması İş Kurma vizesi ile kalan kişi ve aile bireylerinin süresiz oturum hakları ile ilgili uygulamanın Avrupa Birliği sözleşmesine uygun olmadığını belirterek Home Office yetkililerine öncelikte bu konuda düzenlemeler yapmalarını önermişti.

Home Office, aynı gün revize edilmiş bir form da yayınlamış, yeni formda “Indefinite Leave to Remain” seçeneğini kaldırarak sadece “İlk Başvuru (Initial) ve Uzatma (Further Leave to Remain)” seçeneklerine yer vermiştir. Yayınladıkları değişiklikte talepleri, yeni süreç belirleninceye kadar bu Ankara Antlaşması vize tipinde bulunan ve vize bitiş süreleri gelmiş kişilerin “Süresiz Oturum” yerine “Uzatma” başvurusu yapmalarıdır. Kısacası yapılan yeni düzenlemede ilk ve uzatma başvuru süreçlerinde değişiklik yapılamayacak,  sadece süresiz oturum başvurularının değerlendirilmesinde değişiklik yapılacaktır. Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki Home Office Ankara Antlaşması İş Kurma Vizesi başvurularını almaya devam edecek ve bu kategoriden vizeler sahiplerine ulaşmaya devam edecektir.

İçişleri Bakanlığı yetkilerinin Yüksek Mahkeme kararının açıklayan hâkimin tavsiyesine göre bir yol izleyecek olduklarını öngörüyoruz. Bu sebeple yapılacak yeni düzenleme ile:

  • Süresiz oturum başvurusu yapabilme süresinde bir uzatma,
  • Dil bilgisi ile ilgili bir belge
  • Başvuru ücreti

gibi yeni uygulamaların sürece ekleneceğini sanıyoruz.

Müvekkillerimize tavsiyemiz ani kararlar vermemeleri. Süreçte net ve sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek ve gerektiğinde hak arama süreçlerini başlatabilmek için Home Office tarafından yayınlanacak yeni kılavuzu bekliyoruz.  Bu süreçten etkilenecek vatandaşlarımızın endişelerini ve huzursuzluklarını anlıyoruz ve süreçleri en iyi şekilde atlatabilmeleri için her daim ulaşılabilir olmaya özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımız, bilgi talepleri olduğunda aşağıdaki iletişim bilgilerimizden alanlarında uzman danışman ve avukatlarımız ile iletişime geçebilirler.

Fidan Osoy

Avukat, LLB Law (Hons) – Direktör

Advantage Solicitors

273 Fore Street

Edmonton

London N9 0PD

0208 807 1676

enquiries@advantagesolicitors.com

www.advantagesolicitors.com