ECAA1 Türk Çal??an Vizesi: ?ngiltere’de çal??mak isteyen Türk vatanda?lar? için alternatif bir seçenek.

Birle?ik Krall?k’ta çal??mak ve ya?amak isteyen Türk vatanda?lar?na özel olarak düzenlenen iki alternatif vize kategorisi mevcuttur. Bunlardan en iyi bilineni Ankara Anla?mas? Türk ??adam? vizesi yani ECAA2’dir. Bu vize tipinde, ba?vuru sahiplerinin çal??mak istedikleri sektörle ilgili ara?t?rma yapmalar?, buna uygun uygulanabilir bir i? plan? haz?rlamalar? ve ?ngiltere’de i? yapmak için yeterli sermayeye sahip olmalar? gerekmektedir.…